วิธีการและขั้นตอนในการทำงาน

 

1. Shop drawing and material approve

        จัดทำ Shop drawing ส่งให้ผู้ออกแบบตรวจสอบและอนุมัติ
        ส่งวัสดุขออนุมัติเพื่อใช้งาน ตรวจสอบและอนุมัติโดยผู้ออกแบบ
            - หน้าตัด section และสีของอลูมิเนียม
            - ชนิดและสีของกระจกที่จะใช้ในส่วนต่างๆของโครงการ
            - อุปกรณ์ ต่างๆ ที่ใช้สำหรับงาน และ ซิลิโคน
        ส่งเอกสารรายการคำนวณ ตรวจสอบและอนุมัติโดยผู้ควบคุมงาน

 

 

2. Survey Work

Survey Work

       งานประตูหน้า

               ตรวจสอบ ดิ่ง ระดับ และ เซี้ยมปูนในแนวนอนค่า error ไม่เกิน 5 มม.
               ทำการวัดขนาดช่องเปิด และ บันทึกลงใน Key plan
               ส่งขนาดของช่องเปิดให้ฝ่ายแบบเพื่อ Cutting list

 

3. Cutting list work

Cutting list work

 

4. Fabrication work

ส่ง cutting list มาให้ฝ่ายผลิตเริ่มงานใน line การผลิต

 

 

ตัดอลูมิเนียมเส้นให้ได้ความยาวความ cutting list โดยเครื่อง elumatec

 

 

ทำการเจาะรู้ระบายน้ำของเฟรมล่างอลูมิเนียมด้วยเครื่องเจาะ

 

 

Up load cutting ให้เครื่อง CNC SBZ 130

 

 

การทำงาน ของเครื่อง CNC SZB 130

 

 

ชิ้นงานที่ผลิตเสร็จแล้วจะจัดวางไวในชั้นอย่างเป็นหมวดหมู่และเตรียมส่งไป line ประกอบ

 

 

ทำการประกอบชิ้นส่วนอลูมิเนียมและกระจกให้ได้ตามแบบ

 

 

อลูมิเนียมที่ประกอบเสร็จแล้วจะเตรียมส่งไปที่ site งาน